Η σειρά Link είναι ένα αρθρωτό σύστημα που δημιουργεί και διαμορφώνει χώρους με διαφορετικό ύψος που επιτρέπει απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού για την προσαρμογή των χώρων εργασίας σε κάθε ανάγκη.
Είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα με προσωπικότητα. Δουλεύει για να συμπληρώσει και να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο μεταξύ περισσοτέρων από τους επιμέρους τομείς του γραφείου και άλλες πιο ανοικτές και συλλογικές θέσεις.

Gallery